begroting 2020: voor nu en voor de toekomst

In november besluit de gemeenteraad over de gemeentelijke begroting van 2020.
D66 zal met drie speerpunten dat debat ingaan:
• Duurzaamheid, omdat we de planeet beter door willen geven aan onze kinderen;

• Woningbouw, omdat we Soest open en gastvrij willen houden;
• De transformatie van het Dalweggebied tot een levendig, warm maatschappelijk centrum van Soest.

De gemeente Soest staat voor grote bezuinigingen. Niet omdat het financiële beleid niet deugt, maar omdat er onverwacht veel minder geld van het rijk komt. Het te bezuinigen bedrag is in 2020 € 2,5 miljoen.

Huishoudboekje op
orde

Bij de gemeente is het net als bij ons thuis: je kunt niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Het is dus zaak het huishoudboekje op orde te brengen. Er zijn twee manieren om inkomsten en uitgaven dichter bij elkaar te brengen: verhogen van de inkomsten en verlagen van de uitgaven. Omdat het te dekken gat zo groot is, zal de gemeente van allebei een beetje doen.

Leges, heffingen en belastingen gaan in 2020 omhoog. De belangrijkste belasting, de Onroerende Zaak Belasting (OZB) zal aanzienlijk gaan stijgen. Dat klinkt als een drastische maatregel, maar zelfs na die stijging behoort Soest nog tot de goedkopere gemeenten in de provincie. Ook zal er op veel manieren bezuinigd worden. Niets zal de dans ontspringen, alle uitgaven in alle domeinen worden bestudeerd. Er wordt wel slim gekeken: wat we echt belangrijk vinden zal zo veel mogelijk ontzien worden.

voor nu en voor de toekomst

D66 realiseert zich dat de bezuinigingsoperatie echt nodig is, en zal dus ook de minder populaire maatregelen, maatregelen die pijn doen, steunen. Wij willen een gezonde financiële huishouding voeren, zodat we de toekomst niet met oplopende schulden belasten.

Omdat we de planeet beter aan onze kinderen willen doorgeven zullen we niet akkoord gaan met bezuinigingen op het gebied van duurzaamheid. Omdat we staan voor een open en gastvrij Soest zullen we niet akkoord gaan met bezuinigingen op het gebied van de woningbouw. Omdat we het Dalweggebied willen transformeren tot een levendig, warm maatschappelijk centrum waarin het Huis van de Samenleving het middelpunt vormt, zullen we niet akkoord gaan met bezuinigingen op die ontwikkeling.