Een plek in Soest voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen?

U heeft ongetwijfeld de schrijnende verhalen gehoord en de beelden voorbij zien komen: ook voor alleenstaande minderjarige vluchtingen (amv’s, oftewel kindvluchtelingen) is er geen adequate opvang in Nederland.
In oktober 2022 heeft de Kinderombudsman het kabinet opgeroepen een oplossing te vinden voor de groep amv’s (alleenstaande minderjarige vluchtelingen) die onder zeer slechte omstandigheden zijn ondergebracht in Ter Apel.
Staatssecretaris Eric van der Burg deed op 6 oktober jl een oproep aan alle gemeenten om meer opvangplekken te regelen voor minderjarigen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Deze oproep heeft nog maar honderd nieuwe plekken opgeleverd. Voor het eind van het jaar moeten dat er 1.700 zijn.
Hierover hebben we op 10 november, gesteund door PvdA, GroenLinks en CUSGP vragen aan het college gesteld.

Uit het antwoord van de portefeuillehouder –de burgemeester–blijkt dat er met de gemeentes in de regio en provincie veel overleg en uitwisseling is om zoveel mogelijk opvangplekken aan te kunnen bieden. In Soest-Soesterberg is dat (nog) niet gelukt, maar we zijn voorlopig tevreden met het antwoord dat het college zich tot het uiterste zal blijven inspannen om aan de oproep van de staatssecretaris gehoor te geven.


 

U heeft ongetwijfeld de schrijnende verhalen gehoord en de beelden voorbij zien komen: ook voor alleenstaande minderjarige vluchtingen (amv’s, oftewel kindvluchtelingen) is er geen adequate opvang in Nederland.