Monique Keesom-Steenaart

Monique - Beeld: Ilona van Egdom

Maak kennis met onze kandidaat-raadsleden. Op deze pagina: nummer zeven, Monique Keesom-Steenaart

  • 58 jaar
  • Soest

Als raadslid sta je letterlijk midden in de lokale samenleving en neem je besluiten. Besluiten die niet altijd makkelijk zijn, want er zijn veel conflicterende belangen.

Ik wil graag bijdragen aan een goede en open samenwerking binnen de fractie om zo als collectief sterk te kunnen opereren in de gemeenteraad en bij te dragen aan een krachtig lokaal bestuur.
In het raadswerk is het voor mij belangrijk om op zoek te gaan naar het gezamenlijk belang en niet naar de verschillen. Dat is de insteek die bij mij past, alhoewel ik op de juiste momenten ook kritisch durft te zijn en de discussie op zoek. 

Mijn naam is Monique Keesom-Steenaart, 56 jaar, getrouwd, ik heb twee volwassen dochters en een kleinzoon. Ik ben mijn loopbaan in 1989 gestart als docent op een VO school in Amersfoort en daarna conrector, rector en directeur geweest van meerdere scholen in het Voortgezet Onderwijs, mbo en hbo in de regio. Momenteel werk ik als zelfstandig onderwijsadviseur en interim manager.

Naast bestuurlijke ervaring neem ik enthousiasme, gedrevenheid en integriteit mee. Ik ben een progressieve denker, die kansen en mogelijkheden ziet en goed “out of the box” durft te denken.

Graag wil ik als raadslid, samen met inwoners en ondernemers van Soest en Soesterberg, bouwen aan een groene en duurzame toekomst met een uitstekend werk-, leer-, woon- en leefklimaat.

“Laat iedereen vrij, maar niemand vallen” sluit aan bij mijn sociaal liberale overtuiging om te geloven in de eigen kracht van mensen en tegelijkertijd de belangen van kwetsbaren niet uit het oog te verliezen. D66 is een partij die staat voor dit gedachtegoed en daarom kies ik voor D66.