Samenleven, Migratie en Asiel

Met ca. 400 leden van de thema-afdeling houden we ons actief bezig met ontwikkelingen die raakvlakken hebben met onze samenleving, migratie en asiel.
Kun jij een bijdrage leveren aan een sterke D66-visie op deze thema’s? Of ben je gewoon geïnteresseerd in deze onderwerpen?
Meld je dan via de onderstaande button aan.

In Nederland leven we in een diverse samenleving. Wij streven naar een samenleving waar we blijvend in contact met elkaar zijn en we uitdagingen samen oppakken.

lees verder ->

Bij het migratiedebat gaan we uit van feiten en ‘mogelijkheden’, om een zo effectief en positief effect te verkrijgen voor de verschillende groepen migranten in onze samenleving.

lees verder ->

Asiel is een mensenrecht. Het verlenen van asiel biedt een veilige haven voor mensen die vluchten voor bijvoorbeeld oorlog of geweld. Voor hen is altijd een plaats in onze samenleving.

lees verder ->