Samenleven, Migratie en Asiel

Met ca. 400 leden van de thema-afdeling houden zich actief bezig met ontwikkelingen die raakvlakken hebben met onze samenleving, migratie en asiel. Kun jij een bijdrage leveren aan een sterke D66-visie op deze thema’s? Of ben je gewoon geïnteresseerd in deze onderwerpen?