Migratie
Diversiteit in migratiebeleid

Met een snel veranderend wereldbeeld is het cruciaal om een inclusief migratiebeleid te omarmen.
Onze thema-afdeling streeft ernaar om verder te gaan dan enkel het reguleren van migratie, maar om diversiteit te integreren in ons beleid.
We pleiten voor een benadering waarin we niet alleen kijken naar de uitdagingen, maar vooral naar de kansen die migratie met zich meebrengt.
Door een inclusief en rechtvaardig beleid te voeren, willen we bijdragen aan een Nederland waarin diversiteit als een kracht wordt gezien en waar nieuwkomers zich snel kunnen thuisvoelen.