Samenleven

Integratie wordt succesvol als alle bewoners van een land streven naar samenleven, waarbij diversiteit wordt omarmd. Wij zijn ervan overtuigd dat segregatie een ontwrichtend effect heeft op onze samenleving. Daarom pleiten wij voor het creëren van gelegenheden waarin mensen met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. met name in de openbare ruimte. Op deze manier streven we ernaar dat Nederlanders en niet-Nederlanders in al hun diversiteit een harmonieuze samenleving vormen.

Samenleven met nieuwkomers
De dynamiek van migratie en asiel vormt een integraal onderdeel van onze moderne samenleving. Onze thema-afdeling erkent de noodzaak om niet slechts te praten over migratie, maar om te focussen op samenleven met nieuwkomers.
Wij streven naar een samenleving waarin Nederlanders, inclusief nieuwkomers, elkaar ontmoeten en versterken.
Door de nadruk te leggen op sociale inclusie en gemeenschapsvorming, bouwen we aan een Nederland dat diversiteit omarmt en waarin iedereen de kans krijgt om volledig deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Vanuit de thema-afdeling willen we daarom meer op het thema ‘samen leven’ gaan focussen.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.