Vragen D66 inzake haat en geweld richting LHBTI-community Sittard- Geleen

D66-fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne en burgerraadslid Björn Bonten stellen schriftelijke vragen over het lokale regenboogbeleid vanwege de toename in haatdragende geweldsacties richting de LHBTI-gemeenschap in Sittard-Geleen.

Beeld: D66

Toename LHBTI-intolerantie

De D66-fractie is erg geschrokken en maakt zich zorgen. In een relatief korte tijd hebben zich binnen de gemeente Sittard-Geleen meerdere vandalistische, gewelddadige en haatdragende acties voorgedaan, die zich richtten op de LHBTI- gemeenschap. Bij het Graaf Huyn College, aan de Vijverweg te Sittard en bij het Zuyderland ziekenhuis Geleen zijn rond de zomerperiode 2023 de regenboogzebrapaden beklad en vernield. En recentelijk zijn bij de organisator van de Pride Walk meermaals de ruiten van zijn woning ingegooid met stenen. Een van de redenen van deze verschrikkelijke gewelddadige actie was de wapperende regenboogvlag bij het raam van de organisator, zo wordt gesteld.

Reactie college B en W

In de media heeft onze D66-fractie al kunnen vernemen dat het college, bij monde van burgemeester Verheijen, dit intolerante en haatdragende gedrag onaanvaardbaar vindt en dat Sittard-Geleen een stad is waar inclusiviteit, respect en diversiteit als waarden gelden binnen de gemeenschap en samenleving. Het doet D66 goed dat het college zich hardop uitspreekt tegen deze haat.

Aangifte en gesprek slachtoffer

Wat betreft het laatste LHBTI-geweldsincident schrijft De Limburger dat er wederom aangifte is gedaan, er een onderzoek loopt en dat er op korte termijn een gesprek komt tussen het COC, de organisator van de Pride Walk (tevens slachtoffer) en de gemeente Sittard-Geleen. Noodzakelijke actie(s) wat D66 betreft.

Regenbooggemeente Sittard-Geleen

Een niet geheel onbelangrijk feit is dat Sittard-Geleen — sinds de eerste intentieverklaring in 2010 — een regenbooggemeente is en daarmee rijksmiddelen ontvangt voor de bevordering van de positie van LHBTI-personen binnen onze gemeente. In dat kader is er regenboogbeleid (2023-2026) opgesteld en is een D66- motie aangenomen door de raad over de praktische uitvoering hiervan.

Schriftelijke vragen D66-fractie

Gezien het plaatsvinden van bovenstaande haat- en geweldsincidenten richting de LHBTI-gemeenschap van Sittard-Geleen en de beleidsgerelateerde zaken betreffende regenboogbeleid heeft de D66-fractie enkele vragen voor het college van burgemeester en wethouders: