Vragen D66 en CDA inzake visie Euregionale samenwerking

Fractievoorzitters Pepijn Pi Van de Venne (D66) en Patrick Brouwers (CDA) stellen samen schriftelijke vragen aan het college over de strategische visie van Sittard-Geleen inzake Euregionale samenwerking.

Fractievoorzitters Pepijn Pi Van de Venne (D66) en Patrick Brouwers (CDA) - Beeld: D66

Sittard-Geleen, Europese stad

Sittard-Geleen is een gemeente die zich kenmerkt als Europese stad vanwege de landsgrenzen die het deelt met België en Duitsland en de nauwe contacten die Sittard-Geleen onderhoudt met andere Europese steden. Vele mensen – waaronder inwoners van Sittard-Geleen – steken dagelijks deze grenzen over voor werk, wonen en/of recreëren. 

Euregionale samenwerkingsverbanden

Als stad die een centrumpositie inneemt binnen de Euregio, is Sittard-Geleen een belangrijke en leidende partner wanneer het gaat over Euregionale samenwerking. Temeer omdat Sittard-Geleen lid is van twee Euregionale samenwerkingsverbanden, zijnde de Euregio Rijn-Maas-Noord en de Euregio Maas-Rijn. Daarnaast is Sittard-Geleen lid van andere grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden, zoals het MAHHL+ stedennetwerk, en neemt onze stad verdere initiatieven om de Euregionale samenwerking te versterken, bijvoorbeeld via de toekomstige Euregionale Raadsconferentie. De fracties van D66 en CDA zijn blij dat er door Sittard-Geleen dus flinke stappen gezet worden inzake de positionering van onze gemeente binnen de Euregio. 

Schriftelijke vragen D66 en CDA

Dit constaterende en naar aanleiding van schriftelijke vragen in de gemeenteraad van Maastricht over dit thema willen de fracties van D66 en CDA graag inhaken op het beleid rondom Euregionale samenwerking van de gemeente Sittard-Geleen. Daarom stellen de fracties van D66 en CDA de volgende vragen aan het college van B&W: