D66-motie LHBTIQ+ inclusie haalt overgrote meerderheid

Beeld: D66

Op 15 en 19 juni vond de bespreking van de Kadernota (2023-2026) plaats in de gemeenteraad. Tijdens de behandeling van de nota diende de D66-fractie een motie in om het regenboogbeleid van de gemeente Sittard-Geleen meer handen en voeten te geven door het beleid te koppelen aan praktisch en concreet uitvoerbare initiatieven. Het D66-voorstel kreeg een overgrote meerderheid van de raad achter zich.

COC-regenboogakkoord

In maart 2022 tekende burgerlid Björn Bonten namens D66 het COC-regenboogakkoord. Met het ondertekenen van dit akkoord beloofde onze fractie zich in te zetten voor het verbeteren en versterken van de positie van de LHBTIQ+ gemeenschap en hun positie in de samenleving. De D66-fractie in Sittard-Geleen houdt zich aan zijn belofte. Onze fractie staat voor actie, niet mooie politieke praatjes. Het huidige regenboogbeleid spreekt enkel over het ”stimuleren van, inzetten op en het onderschrijven van”, verder dus niet concreet. Vandaar dat D66 het noodzakelijk vindt om het regenboogbeleid in de gemeente Sittard-Geleen uitvoering te geven via praktisch realiseerbare initiatieven.

D66-motie

Om dit doel te verwezenlijken diende D66 tijdens de behandeling van de Kadernota een motie in. In de motie van D66 wordt onder andere de samenwerking met het COC-Limburg aangehaald. Daarnaast roept het voorstel van onze fractie op om educatieve voorlichtingen te faciliteren op scholen en GSA-netwerken te ondersteunen. Bij inclusie voor de LHBTIQ+ gemeenschap hoort natuurlijk ook zichtbaarheid — zichtbaarheid maakt zaken immers bespreekbaar en bevordert acceptatie. Concrete initiatieven die hierop aansluiten zijn het hijsen van de Progress Pride vlag tijdens ‘Pride Month’, het organiseren van een Pride Walk en regenboogpaden op (beter) zichtbare plekken in Sittard-Geleen. Al deze initiatieven worden meegenomen in de uitvoering van het 2023-2026 regenboogbeleid van onze gemeente.

Reactie D66-fractie

Ik ben enorm trots dat onze D66-motie inzake inclusie steun krijgt in de gemeenteraad. Als raadslid met een LHBTIQ+ achtergrond weet ik hoeveel werk er nog te doen is om iedereen gelijkwaardig te laten meedraaien in onze maatschappij en samenleving. Je hoeft de reacties en berichten op Social media er maar bij te pakken en je ziet genoeg. Ik hoef hier geen Calimero te spelen — want de hele gemeenschap wordt hiermee geconfronteerd, maar ik zie het wel als mijn plicht om als jonge jongen, met deze achtergond, in deze politieke positie (als raadslid dus) het platform te pakken en te gebruiken om te strijden voor LHBTIQ+ inclusie en resultaten daarop te behalen. Zeker gezien onze belofte in het COC-regenboogakkoord” aldus D66-fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne.

Burgerlid Ellen Vaessen-ten Haaf (portefeuille sociaal domein & inclusie): ”nog steeds kun je als LHBTIQ+ persoon niet altijd en overal jezelf zijn. D66 wil investeren in zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid van LHBTIQ+ personen in de hele stad. Met symbolen, zoals de regenboogzebrapaden, maar vooral ook met beleid. Het is mooi dat gemeente Sittard-Geleen wil onderzoeken hoe we dit het best kunnen gaan aanpakken”.

Met deze motie geeft D66 concreet uitvoering aan het regenboogakkoord van het COC-Limburg, dat ik vorig jaar namens onze fractie heb mogen ondertekenen. We blijven ons inzetten voor inclusie, acceptatie en gelijkwaardigheid” aldus burgerlid Björn Bonten.

Brede steun in de gemeenteraad

De D66-motie ”inclusief Sittard-Geleen” werd mede-ingediend door de fracties GroenLinks-PvdA en VVD. GOB, CDA, Stadspartij en PIT steunde de motie. De fracties van Lokaal Sittard-Geleen-Born, SPA en PVV stemden tegen de motie om de positie van de LHBTIQ+ gemeenschap te verbeteren en/of vonden inclusie niet noodzakelijk voor deze gemeenschap.

De motie van D66 kunt u hieronder teruglezen:

Overige moties andere fracties

Daarnaast werden er door andere fracties ook nog moties ingediend tijdens raadsbehandeling van de Kadernota. O.a de moties ”Kindergemeenteraad en -burgemeester”, ”Stadsdichter”, ”Sociaal Lokaal Energiebedrijf”, ”Groener kader Sittard-Geleen” en ”jongeren mentaal ondersteunen” diende D66 mee in en kregen dus automatisch onze steun.

De verschillende moties die D66 mee indiende kunt u hieronder teruglezen:

Inbreng D66 Kadernota 2023-2026

Hieronder kunt u, via videofragmenten, de inbreng van de D66-fractie zien inzake de Kadernota en 1e Programmarapportage tijdens de Ronde- en raadsvergaderingen.

Inbreng D66 Ronde: Kadernota en 1e Rapportage — Fractievoorzitter Pepijn Pi & Burgerlid Björn Bonten

Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

Inbreng D66 Raad: Eerste Termijn Kadernota en Rapportage — Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne

Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

Inbreng D66 Raad: Tweede Termijn Kadernota en Rapportage — Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne

Beeld: Gemeente Sittard-Geleen