Burgerlid Bonten (Nr. 2): ontkoppel warmteprijs van de gasprijs.

Op 17 januari hebben de huurdersorganisaties van ZOwonen D66 (en het college van B&W) een brief gestuurd omtrent de koppeling van de energieprijzen, met het verzoek deze door te sturen naar ons netwerk.

Wij waren uiteraard niet de enigen die dit opgepakt hebben. Wij geloven dat het totaal aan brieven dat men in Den Haag ontvangen heeft ertoe zal leiden dat de tariefkoppeling spoedig losgelaten zal worden, in het voordeel van (o.a.) ons Groene Net.

Bij de NOS was op donderdag 03-02 te lezen dat de 44 grootste gemeenten in de VNG ook een dergelijke oproep hebben gedaan.D66 Sittard-Geleen hoopt dat er snel werk van wordt gemaakt, zodat gedupeerden eerder van die koppeling verlost zijn en daarnaast het draagvlak voor dit onderdeel van de energietransitie niet verder aangetast zal worden.
 
Wij willen de huurdersorganisaties nogmaals bedanken voor hun brief. De input van onze inwoners zorgt ervoor dat wij u daadkrachtig kunnen bedienen en in dit geval ook nog ons eigen programma gestand kunnen doen. De brief hebben wij doorgestuurd aan o.a. Raoul Boucke die in de Tweede Kamer woordvoerder klimaat en energie is voor D66. Hij heeft inmiddels via Twitter laten weten dat hij volledig achter de gewenste ontkoppeling staat. Daarnaast hebben wij dit onder de aandacht gebracht van onze minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten. Ook hij heeft inmiddels via de media laten weten dat hij gaat onderzoeken hoe deze kwestie zo snel mogelijk kan worden aangepakt.
 

Oproep aan Minister Jetten en Kamerlid Boucke

Lees via onderstaande link de brief die burgerlid (en kandidaat-raadslid Nr. 2) Björn Bonten stuurde naar onze D66-vertegenwoordigers in Den Haag