Beantwoording kritische vragen D66 uitgesteld tot ná de verkiezingen?!

D66 stelde in januari kritische vragen aan het college van B&W over het proces omtrent het bestemmingsplan Klooster Sint Agnetenberg. 

Kloosterkapel Agnetenberg - Beeld: Vereniging Sittards Verleden

Uitstel tot ná de verkiezingen…

Helaas heeft het college (zonder duidelijke onderbouwing) besloten deze vragen pas ná de verkiezingen te beantwoorden. Wij denken dat daaruit alvast conclusies zijn te trekken…wordt vervolgd!Geachte heer Kamphuis, 

Op 27 januari 2022 ontving de gemeente uw brief met artikel 43 RvO vragen betreffende het proces rondom bestemmingsplan Klooster Sint Agnetenberg te Sittard. De brief is namens het college in behandeling genomen door het team Ruimtelijke Ontwikkeling. 

In uw brief stelt u vragen over het proces rondom de vaststelling van het bestemmingsplan ‘’klooster St. Agnetenberg”, het advies en de rol van de ARK hieromtrent. Het College heeft dientengevolge over de beantwoording over dit proces nog geen besluit kunnen nemen. De besluitvorming over de beantwoording wordt met 21 dagen verdaagd tot uiterlijk 19 maart 2022. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer I. Nijsten 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, 
namens dezen, 

Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling,