Gerard Keet

Gerard Keet - Bestuurslid TASS Beeld: Gerard Keet

Gerard Keet is bestuurslid van de Thema-afdeling Senioren en Samenleving (TASS). Hij kiest al zijn leven lang voor D66 als redelijk alternatief en wil dat graag zo houden. In 2021 is hij lid geworden om in Heemskerk de D66-fractie te ondersteunen. In 2022 heeft hij zich bij de Thema-afdeling Senioren en Samenleving aangesloten en in het najaar tot het bestuur toegetreden.

  • 73 jaar
  • Beverwijk
  • Heemskerk
  • Hij/hem

Gerard Keet heeft zijn achtergrond in de ICT en in dat vakgebied verschillende specialistische en managementfuncties vervuld, altijd bij het Hoogovensbedrijf in IJmuiden. Als belangenbehartiger bij vakvereniging VHP en na zijn pensionering bij de VOHM, de gepensioneerdenvereniging van Hoogovens, gaat zijn interesse uit naar alles wat met pensioenfondsen te maken heeft. Gerard Keet denkt graag mee over alle onderwerpen die aan de orde komen en dan niet alleen voor de senioren maar voor alle leeftijdsgroepen. Hij is van mening dat de senioren niet alleen moeten meedenken over ouderenproblematiek maar integraal over alle maatschappelijke groeperingen.