Annelies Brand-Boom

Annelies Brand-Boom - Bestuurslid TASS Beeld: Gerard Keet

Annelies Brand-Boom is bestuurslid van de Thema-afdeling Senioren en Samenleving (TASS). Zij was lange tijd lokaal actief voor D66. Als raadslid, wethouder en afdelingsbestuurder heeft zij zich ingezet op met name het sociale domein en de inbreng van de inwoners.

  • 74 jaar
  • Schiedam
  • Geldermalsen
  • Zij/haar

Annelies Brand-Boom was docent bij welzijnsopleidingen en management en daarmee heeft zij grote affiniteit voor het werkveld Zorg, welzijn en wonen. Sinds 2021 is zij algemeen bestuurslid van de Thema-afdeling Senioren en Samenleving en richt zich op de genoemde beleidsterreinen.  Doordat er nieuwe keuzes gemaakt moeten worden op korte- en langere termijn, zet zij haar expertise hiervoor in. Haar aandacht gaat uit naar alle leeftijden, ook naar de jongeren, in deze ouder wordende samenleving.