Commissies

Het bestuur van D66 wordt ondersteund door verschillende commissies. Deze kunnen zowel van permanente als van tijdelijke aard zijn. De vrijwilligers van de permanente commissies worden voor maximaal 2 termijnen van 3 jaar aangesteld door de leden met een duidelijk geformuleerde opdracht. De tijdelijke commissies spelen vaak een belangrijke rol rondom de Gemeenteraadsverkiezingen.

Binnen D66 Salland is het van belang en het streven dat er in alle commissies minimaal 1 afgevaardigde per gemeente is vertegenwoordigd en voldoet aan de samenstelling als beschreven in de landelijke- en afdelingsstatuten en het landelijke Huishoudelijk Reglement.

De Permanente Campagne Commissie (PCC) is verantwoordelijk voor campagne en communicatie. Ook dragen zij zorg voor de operationele kant van inhoudelijke activiteiten en organiseren reguliere verenigingsactiviteiten als BBQ en borrels.

De Permanente Programma Commissie (PPC) is verantwoordelijk voor het organiseren van inhoudelijke activiteiten, zoals politieke thema-avonden, zowel openbaar als besloten voor leden. Onder de naam “Horizon” wordt de inhoud voor verenigingsactiviteiten en de uitvoering van het verkiezingsprogramma bewaakt.

De Wethouderadviescommissie (WAC) stelt een advies op aan de (nieuw gekozen) fractie(s) naar aanleiding van een sollicitatieprocedure met betrekking tot de kandidaat wethouder(s).

De Verkiezingscommissie (VC) waarborgt een onpartijdige voortgang van de kandidaatstellingsprocedure(s), voor zowel Gemeenteraadsverkiezingen (lijsttrekker en overige kandidaten) als verkozen (bestuurs)functies.

De Lijstadviescommissie (LAC) stelt een intern lijstadvies op naar aanleiding van een sollicitatieprocedure. De leden van de afdeling worden door middel van dit lijstadvies geadviseerd over een gewenste volgorde van de kandidatenlijst per gemeente, voorafgaand aan de e-voting door de leden.

De Verkiezingsprogrammacommissie (VPC) heeft als opdracht het samenstellen van een vooruitstrevend, uitdagend verkiezingsprogramma dat draagvlak en goedkeuring heeft onder de leden van D66 Salland per respectievelijke gemeente.

De Verkiezingsevaluatiecommissie is verantwoordelijk voor het evaluatie proces voorafgaand, tijdens en na afloop na de verkiezingen en legt verantwoording hiervoor af tijdens een algemene ledenvergadering.

De Kascommissie wordt per jaar aangesteld door de leden met de opdracht de financiële huishouding en verantwoording door het bestuur te controleren.

Wil je zelf een rol spelen in één van onze commissies? D66 Salland is altijd op zoek naar gedreven vrijwilligers die kunnen assisteren met hun ervaring.