Contact met D66

Stuur een mail naar [email protected].

Vergadering bijwonen

Het bestuur van D66 Salland vergadert iedere tweede dinsdag van de maand. Indien u deze vergadering een keer wilt bijwonen, graag een bericht sturen aan [email protected].

Landelijk Bureau D66

Het Landelijk Bureau is verantwoordelijk voor de organisatorische kant van de partij en voert vele taken uit die noodzakelijk zijn voor het functioneren van D66. Zij treedt dienstverlenend op voor de leden, afdelingen en regio’s en is verantwoordelijk voor alle verenigingszaken.

Bezoek- en postadres
Landelijk Bureau D66
Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag

Telefoonnummer
070-3566066