Raadsvragen over verkeersveiligheid

Lijsttrekker Bejar Taher en Raadslid Harm Emmen hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders over de verkeersveiligheid in de gemeente Roosendaal. In 2020 waren er maarliefst 547 verkeersongelukken binnen de gemeentegrenzen. D66 Roosendaal wilt weten waar de plekken zijn gelokaliseerd waar de meeste verkeersongelukken gebeuren en wat het college van Burgemeester & Wethouders heeft gedaan om de verkeersveiligheid te waarborgen.