Bejar Taher

Lijsttrekker van D66 Roosendaal

  • Roosendaal

Bejar Taher stelt zich voor

Samen kunnen wij het verschil maken. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat voor alle Roosendalers hun kansen en mogelijkheden worden vergroot door kansengelijkheid voor alle inwoners na te streven.

Als lijsttrekker is het mijn doel om het beste onderwijs te realiseren, de woningproblematiek aan te pakken en het hoge percentage kinderarmoede omlaag te brengen. Daarnaast willen wij ook geld vrijmaken om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning zodat de energierekening omlaag kan. 

Dit willen wij samen met u voor elkaar krijgen door u te betrekken en invloed te geven in het besluitvormingsproces binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal. Dit willen wij doen door inwoners wijkraden op te richten waar uw mening, ideeën en wensen meetellen. Waar u vooraf wordt betrokken over de plannen in plaats van achteraf wordt geïnformeerd over wat er is bepaald. Dit voorkomt negativiteit in de wijken, teleurstelling bij inwoners en dure juridische procedures. 

Concreet willen wij 14 inwoners-wijkraden oprichten voor de deelgebieden, wijken en dorpen binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal zodat burgerparticipatie een nieuw betekenis krijgt. Zodat de Roosendaals politiek, gemeentebestuur en de inwoners dichterbij elkaar worden gebracht om samen lokale initiatieven en problematieken op te pakken. Dit is dé betekenis van echte democratische volksvertegenwoordiging, namelijk uitvoeren wat het volk wilt door het volk te betrekken bij het besluitvormingsproces!

Steun ons in het voor elkaar krijgen van bestuurlijke en sociale vooruitgang in Roosendaal.

Neem contact op met onze fractie door een mail te sturen naar [email protected].