Waterverbruik

Waterverbruik Beeld: Beeldbank

Hitte en droogte komen steeds frequenter voor. Watertekort is daarvan een direct gevolg, iets waar we afgelopen zomer getuige van waren. Het raakt ons allemaal. Ons waterverbruik dient daarom goed tegen het licht te worden gehouden. Huishoudens gebruiken namelijk veel drinkwater (opgepompt grondwater in Renkum) voor allerlei doeleinden die niet persé perfect schoon drinkwater vergen. We drinken maximaal drie liter per dag, maar verbruiken meer dan 100 liter op een dag aan tuinsproeien, wasmachinegebruik, koken, etc. Om beter om te kunnen gaan met dat waterverbruik heeft D66 in de raadsvergadering van 28 september samen met GroenLinks, PvdA en Omzien naar Elkaar, de motie ‘Nieuw Renkums Peil’ ingediend. Daarmee willen we eerste stappen zetten om hier verandering in aan te brengen in onze gemeente.
 
Voor de gemeente zelf dient er vanaf nu bij de aanleg van pleinen en andere ‘verhardingen’, onderzocht te worden of er opslag van water onder die verharding kan plaatsvinden. Voor inwoners dient nog verder onderzocht te worden hoe we dit precies gaan vormgeven, aangezien er nog veel mogelijk is.
 
Deze motie is slechts verkennend, om te zien waar we dit kunnen beschrijven in de regels van de gemeente. Zodra dat duidelijk is, volgen nog concrete vervolgstappen die duidelijkheid scheppen. We willen dus in ieder geval voor elkaar krijgen dat beschreven is wat er bij nieuwbouw of verbouwing van je woning moet gebeuren om als huishouden een bijdrage te kunnen leveren aan de vermindering van drinkwatergebruik. Regenwateropslag kan in allerlei vormen plaatsvinden (alle druppels helpen). We horen graag uw mening hierover.