Stilstaan om vooruit te gaan

Fractie werkdag Beeld: Fedor Cuppen

Het raadswerk bepaalt voor de fractie voor het grootste deel de agenda. Raads- en commissievergaderingen, raadsontmoetingen, excursies en gesprekken met inwoners en andere fracties: de onderwerpen waarover daarbij gesproken wordt komen voor het grootste deel voort uit de politieke actualiteit. Dan is het goed om als fractie met enige regelmaat los van die actualiteit bij elkaar te komen om te praten over de grotere lijnen die we willen volgen. Wat vinden we belangrijk ook al staat het niet op de agenda van de raad? Waar willen we als D66 Renkum voor gaan los van wat er allemaal sowieso al op ons afkomt? Wat is onze lokale, Remkumse identiteit en hoe verhoudt die zich tot wat er landelijk bij D66 speelt en gebeurt? Hoe kijken we over de gemeentegrenzen heen naar wat er daar speelt en wat willen we daarmee in Renkum gaan doen?
 
Op zaterdag 11 juni kwam de fractie bij elkaar op het terrein van Pro Persona in Wolfheze. We spraken over van alles en gaan aankomende tijd bijvoorbeeld met het woningbouwvraagstuk aan de slag en dan vooral vanuit het perspectief van jongeren en ouderen. Ook willen we op het gebied van Kunst en Cultuur meer en actief van ons laten horen. Dat alles natuurlijk naast het “gewone” raadswerk.
Ten slotte kunnen we nog melden dat het ook erg gezellig was.