Nieuwe leden Renkumse Rekenkamer

In de raad van 23 november zijn de drie nieuwe  voorgedragen kandidaten voor de Renkumse Rekenkamer benoemd. Daar is een uitgebreide selectieprocedure aan voorafgegaan waarbij Hanneke Mijnhart, als voorzitter van de rekeningcommissie, deelnam in de selectiecommissie.
 
Elke gemeente moet een onafhankelijke rekenkamer hebben. De Renkumse Rekenkamer is nu dus gelukkig weer op volle sterkte en kan aan haar taak beginnen om onafhankelijk onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur.