Natuur en landschap

Schone lucht - Beeld: Beeldbank

In onze leefomgeving blijft niets voor altijd zoals het is. Momenteel zien we bijvoorbeeld de snelle veranderingen die door de klimaatcrisis worden veroorzaakt terug in het landschap: droogvallende beken, stervende eeuwenoude bomen en een verlies aan biodiversiteit. Ook door de woningcrisis en de energietransitie maakt ons landschap momenteel grote veranderingen door. D66 Renkum staat er dan ook binnen het gemeentebestuur van Renkum voor dat er vanuit verbinding met dat wat de inwoners belangrijk vinden soms moeilijke keuzes gemaakt worden als dat nodig is. Keuzes die we dan altijd goed en eerlijk zullen kunnen uitleggen. Zo zullen er onvermijdelijk onderdelen uit ons landschap van functie gaan veranderen, zoals agrarische gronden die benut gaan worden voor woningbouw. Dat is altijd al zo gebeurt en dat zal ook nog lang zo gaan gebeuren. Tegelijkertijd moeten we onze waardevolle landschappen beschermen en zelfs  nieuw waardevol landschap gaan creëren. Zo dient bijvoorbeeld Parenco, als grote piekbelaster qua stikstofuitstoot, stankoverlast, wateronttrekking en landschapsvernieler wat de fractie van D66 Renkum betreft uiteindelijk te verdwijnen uit Renkum, zodat we een waardevoller en gezonder landschap terugkrijgen en wonen, leefbaarheid, natuur en landschap een duurzame impuls kunnen gaan geven.
 
Dat alles komt dan ook het Gelders Arcadië ten goede; de landgoederenzone die Wageningen, Renkum, Arnhem, Rozendaal en Rheden al eeuwenlang met elkaar verbindt. De uitvoering van de Landgoederenvisie is in het kader van het Right to Challenge in uitvoering gegeven aan de Stichting Buitens van Renkum.
 
D66 Renkum wil kortom de verbindende kracht van het landschap weer een belangrijk speerpunt laten zijn en wil dat de juiste keuzes worden gemaakt die daarvoor nodig zijn.