Motie Kunst en Cultuur

Motie ‘Verzekeren buurthuizen en verenigingsgebouwen
t.b.v. exposeren door lokale kunstenaars en scholieren’

Expositie - Beeld: Beeldbank


In onze gemeente wordt al eeuwenlang door kunstenaars gewerkt en gewoond.
Geïnspireerd door het landschap, maar ook vanwege de rust en vanuit de
dorpscultuur zijn er veel lokale kunstenaars die werk maken dat getoond en
verkocht moet worden. Hetzelfde geldt voor de kunst die wordt gemaakt door
scholieren en studenten die in de gemeente Renkum wonen en leven.
D66 Renkum is altijd duidelijk geweest over het doen van investeringen in de
kunst- en cultuursector: in het kader van financiële afwegingen die gemaakt
moeten worden moeten die eenzelfde status hebben als alle andere onderwerpen.
 
Het is voor veel lokale, startende en jonge kunstenaars niet altijd makkelijk om betaalbare en geschikte (openbare) locaties te vinden waar de door hen gemaakte kunst tentoongesteld kan worden op een manier dat veel mensen ermee in aanraking kunnen komen. Buurthuizen en verenigingsgebouwen zijn plekken die daarvoor uitermate geschikt zijn: ze liggen in de nabijheid van iedere inwoner en worden door veel mensen drukbezocht.
Het verzekeren van de kunstvoorwerpen tegen diefstal en/of beschadiging is voor zowel de kunstenaars zelf als voor de buurthuizen en verenigingen echter lastig te organiseren en het kost hen relatief veel geld. Dat is wat buurthuizen en verenigingsgebouwen ervan weerhoudt om gedurende langere tijd expositieruimte beschikbaar te stellen voor lokale kunstenaars, maar vooral ook wat kunstenaars ervan weerhoudt om hun kunst daar langere tijd te exposeren.
Het collectief regelen van een verzekering voor alle buurhuizen en verenigingen die zowel voor henzelf als voor de kunstenaars een schadevergoeding garandeert als de kunst gestolen wordt of beschadigd raakt, biedt dan wellicht uitkomst. De gemeente zou zo’n collectieve verzekering voor alle buurthuizen en verenigingsgebouwen kunnen afsluiten. Het maakt dan meteen het tentoonstellen van kunst die is gemaakt door scholieren makkelijker, omdat er ook in de buurt van de scholen goede expositieruimte ontstaat.
 
Samen met het CDA en de VVD heeft D66 Renkum via de motie
‘Verzekeren buurthuizen en verenigingsgebouwen t.b.v.  
exposeren door lokale kunstenaars en scholieren’ het college
opgeroepen uit te zoeken wat de kosten zijn van een collectieve
verzekering die buurthuizen en verenigingen in staat stelt
langdurig kunst te exposeren die is gemaakt door lokale en
startende kunstenaars of door leerlingen van scholen. De motie
werd in de raadsvergadering van 20 april met steun van
GroenLinks aangenomen.
 
Als het financieel mogelijk en praktisch haalbaar blijkt te zijn om
als gemeente de collectieve verzekering af te sluiten moet dat wat D66 Renkum betreft ook snel gaan gebeuren. Lokale kunst en cultuur moeten worden gekoesterd en de lokale overheid heeft de taak om dat te ondersteunen waar dat kan.