Kaderstelling Valkenburcht

De Valkenburcht - Beeld: Gemeente Renkum

De Valkenburcht is een appartementengebouw met service en een zorgfunctie dat is gelegen aan de Valkenburglaan 35 te Oosterbeek. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Daarom is er is door Valkenburcht Beheer BV een plan ontwikkeld dat voorziet in vervanging van de huidige bebouwing door vier losstaande appartementengebouwen. Het plan voorziet in 182 woonappartementen met service en een woonzorggedeelte van 29 woningen. Van die woningen zijn er dan ongeveer 40 nieuw toegevoegd. Op de raadsvergadering van 23 november stond de kaderstelling voor het plan op de agenda. Hoewel het plan er ruimtelijk en qua opzet fraai uitziet was die kaderstelling voor D66 Renkum niet iets om trots op te zijn. De gemeente Renkum heeft zich in september 2021 namelijk via de D66-motie ‘Woningmix bouwplannen’ gecommitteerd aan het verkrijgen van een woningmix met 50% betaalbare woningen waarvan de helft sociaal dient te zijn. Met het plan voor de Valkenburcht zouden er 40 nieuwe woningen moeten komen, maar geen van die woningen valt in de betaalbare sector. Het argument is dat er vanwege zorgkosten een hoge prijs wordt gevraagd voor de woningen. Dat is volgens de fractie van D66 geen probleem als die zorgcomponent dan ook daadwerkelijk inbegrepen is in de prijs van de woningen. Maar dat is voor de nieuw te bouwen woningen in de plannen voor de Valkenburcht niet het geval. D66 Renkum is dan ook van mening dat de wethouder opnieuw in overleg moet om in de Valkenburcht 50% van de nieuwe woningen te realiseren in de betaalbare categorie en daarvan ten minste de helft te bouwen in de vorm van sociale woningbouw. De door D66 Renkum opgestelde motie ‘Ook betaalbaar wonen in de Nieuwe Valkenburcht’ die samen met GroenLinks, Omzien naar Elkaar, CDA en PvdA werd ingediend tijdens de raadsvergadering, leidde tot een flink debat in de raad dat hier is terug te zien. De motie werd uiteindelijk echter aangenomen doordat bijna alle fracties voor stemden.
Daarmee moet het plan voor de Valkenburcht opnieuw worden bekeken en worden voorzien van een woningmix zoals we die met elkaar hebben vastgesteld. Afspraak is afspraak!