Jaarrekening 2021

Renkum houdt maar liefst 2,29 miljoen over op de begroting van 2021. Dat blijkt uit de jaarstukken. De oorzaken zijn met name een personeelstekort en het hierdoor doorschuiven van plannen en projecten naar een later tijdstip. Ook zijn er minder uitgaven in het sociaaldomein gedaan door de Coronapandemie. Zo gingen bijvoorbeeld veel sociale- en dagbestedingsactiviteiten
niet door en werd zorg werd verminderd door angst voor besmetting en door personeelsgebrek. Renkum heeft de laatste jaren grote moeite gehad om rond te komen met als gevolg bezuinigingen en verhoging van de lasten voor de inwoners. Nu blijft er geld op de plank liggen en toch kunnen we ons niet rijk rekenen. Er staan ons nog grote taken te wachten, met name op de gebieden omgeving en organisatie. Om het allemaal in perspectief te zien:
2,29 miljoen is ongeveer 2% van onze totale begroting.

Geld Beeld: Beeldbank