Memoriam Pieter Minderhoud

Pieter Minderhoud - Beeld: familie archief

Op 30 juli jongstleden is helaas onze voormalig voorzitter en gemeenteraadslid Pieter Minderhoud overleden.

Voordat Pieter in 2010 in de gemeenteraad werd gekozen was hij voorzitter van onze afdeling. Dat was in een tijd waarin het niet goed ging met D66. Lage scores in de peilingen en afnemende ledenaantallen. Pieter was echter niet iemand die bij de pakken neer ging zitten maar optimistisch de handschoen oppakte om D66 Renkum in leven te houden. Samen met een klein clubje D66ers werd besloten om gewoon aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen. En Pieter werd lijsttrekker. Vol goede moed werd er volop campagne gevoerd en mede daardoor behield D66 met één zetel gelukkig zijn positie in de gemeenteraad met Pieter als raadslid.
 
Pieter werkte hard om over alle onderwerpen in de gemeenteraad mee te kunnen praten. Verkeer en Duurzaamheid hadden voor hem prioriteit. Verkeer omdat hij daar lokaal negatieve ervaringen mee had, duurzaamheid omdat hij als man van de wereld met veel internationale ervaring toen al wist hoe belangrijk dat was.
In tussentijd bouwde hij door aan onze afdeling door, vaak bij hem thuis, politieke huiskamerbijeenkomsten te houden om zo het gesprek over de politieke onderwerpen levend te houden.
 
Het politieke spel was voor hem minder belangrijk. Het ging hem vooral over de inhoud en de argumenten. Graag liet hij zich overtuigen door andere raadsleden wat hij moest stemmen tijdens de raad. Hij maakte daar altijd een zuivere afweging in. Met zijn charmante voorkomen en zijn vriendelijke bejegening van anderen bouwde hij goede relaties op met raadsleden van alle andere partijen.
 
Voor Pieter bleef het niet alleen bij het raadslidmaatschap. Hij werd al snel actief in de D66 thema-afdeling Duurzaamheid en bij de Waterschap partij Water Natuurlijk.
 
In de daarop volgende raadsperioden was Pieter door de groei van D66 onderdeel van een fractie van 4 en later zelfs 5 zetels. Zo’n grotere fractie beviel hem goed en graag naam hij de rol aan van ervaren senior.
 
In september 2016 vond Pieter het mooi geweest als gemeenteraadslid. Vanwege zijn leeftijd en omdat hij meer met zijn gezin van andere dingen in het leven wilde genieten stopte hij als raadslid.
 
Tot voor kort kwam Pieter altijd trouw opdagen bij activiteiten van D66. Altijd goed gehumeurd, altijd bereid om zijn mening te geven over actuele politieke zaken maar zeker ook om te luisteren naar meningen van anderen.
 
Wij hebben veel waardering voor alles wat Pieter voor D66 en Renkum heeft gedaan. Maar vooral gaan wij hem als vriendelijk en aimabel mens ontzettend missen.
 
Wij wensen zijn vrouw Marilyn, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.
 
Fedor Cuppen, fractievoorzitter D66 Renkum
Annemiek van der Veen, voorzitter D66 Renkum
Jasper Verstand, voormalig fractievoorzitter en wethouder D66 Renkum