Groene Metropool Regio

Logo GMR - Beeld: Groene Metropool Regio

De gemeente Renkum werkt met twaalf andere gemeenten samen in de Groene Metropool Regio (GMR). Met de raad tekenden we Renkum in op de opgavenagenda voor de GMR. Dat betekent dat we in de periode 2023-2024 meedoen met de regionale opgaven van onze regio. Als fractie van D66 Renkum zijn we blij met deze regionale samenwerking. Samenwerken kan voor onze gemeente zeer waardevol zijn op het gebied van energietransitie, mobiliteit, werkgelegenheid en toerisme. 
 
De fractie van D66 Renkum vindt de GMR, wat een relatief nieuwe organisatie is, heel belangrijk en volgt deze regionale samenwerking dan ook op de voet. Samen met de andere gemeenten moeten we proberen om de GMR steeds verder te verbeteren; waar nodig door actief een bijdrage te leveren. Daarom diende de fractie van D66 Renkum tijdens de raadsvergadering van 23 november samen met de fracties van Gemeentebelangen, VVD en CDA de motie ‘Regionale Agenda 2023- 2024’ in. De motie moet ervoor zorgen dat alle gemeenten in de regio nog beter betrokken raken bij de GMR en zorgen dat het nog duidelijker wordt wat deze samenwerking de gemeente Renkum oplevert. De motie werd unaniem aangenomen door de raad.