Goede voornemens voor 2023

Goede voornemens - Beeld: Beeldbank

Heeft u goede voornemens voor 2023? De fractie van D66 Renkum wel!
 
Zo willen we bijvoorbeeld het contact tussen de fractie en de lokale D66-leden verder verbeteren.
Natuurlijk zien wij u regelmatig op de algemene ledenvergaderingen van D66 Renkum, maar wij willen meer gaan doen om elkaar beter te leren kennen.
Zo willen wij bijvoorbeeld met twee raads- en/of commissieleden graag eens een uurtje bij u een kop koffie of thee komen drinken. Op basis van een vragenlijst gaan we dan met u het gesprek aan. Wij zijn als fractie natuurlijk niet op alle onderwerpen deskundig en als u bepaalde meningen, deskundigheid en ervaring heeft die wij vanuit een gesprek leren kennen, vinden wij het fijn om daarvan gebruik te kunnen maken. We gaan  dan met elkaar in gesprek vanuit vragen als ‘Wat kunnen wij als D66 Renkum nog beter of anders doen?’, ‘Wat heeft u in uw carrière gedaan of doet u nog steeds?’ en ‘Hoe kunnen wij gebruik maken van uw kennis en ervaring?’ Dit alles helpt ons als fractie verder en dat komt dan uiteindelijk ook aan onze leden ten goede.
In een fractie-nieuwsbrief leest u vervolgens kort terug wat er in het gesprek aan bod kwam. Zo kunnen de andere Renkumse D66-ers er ook kennis van nemen. Uiteraard kan dat ook volledig anoniem.


Als u op grond van het bovenstaande ervoor open staat dat D66-fractieleden een keer bij u op de koffie/ thee komen, dan vinden wij dat erg fijn. U kunt zich dan opgeven via [email protected] of via één van onze fractieleden waarvan hier de contactgegevens zijn te vinden: d66.nl/renkum/onze-mensen/.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om ergens in 2023 een afspraak te maken.
 
Voor nu wensen wij u hele fijne feestdagen toe.
We ontmoeten u graag weer ergens in onze gemeente in 2023!

Met vriendelijke groet,
De fractie van D66 Renkum
Fedor, Hanneke, Dorien, Peter, Lennart en Rozemarijn