Burgerberaad


We staan in Renkum voor grote uitdagingen die we samen met de inwoners in de zes dorpen moeten gaan aanpakken. D66 Renkum gelooft dat goed opgezette burgerberaden, zoals die bijvoorbeeld in het boek ‘Nu is het aan ons’ van Eva Rovers zijn beschreven, de oplossing zijn voor het daadwerkelijk gaan betrekken van de inwoners bij de Renkumse politiek.
 
D66 Renkum heeft tijdens de raadsvergadering van 18 mei alle raadsleden opgeroepen om samen met de inwoners van de zes Renkumse dorpen echte democratie te gaan laten plaatsvinden in Renkum door de inwoners daadwerkelijk te gaan betrekken bij besluitvorming over de belangrijke onderwerpen die spelen. Wij hebben daar ideeën over en willen die graag met de hele raad verder gaan uitwerken. In het boek vanEva Rovers wordt precies uitgelegd hoe dat kan worden gedaan. De fractie van D66 Renkum gaf tijdens de vergadering het boek aan alle raadsfracties cadeau met daarbij de oproep snel aan de slag te gaan met het echt betrekken van inwoners bij de lokale problemen die we samen moeten oplossen.

Nu is het aan ons, Eva Rovers Beeld: De Correspondent