Budget voor kunst en cultuur

Bato’s wijk - Beeld: Fedor Cuppen

Tijdens de Begrotingsraad vroeg de fractie van D66 Renkum aandacht voor kunst en cultuur. Ook in tijden van grote zorgen zijn kunst en cultuur van belang voor onze gemeente: het bevordert sociale cohesie, het maakt de leefomgeving voor iedereen aantrekkelijker, het is goed voor de gezondheid en het stimuleert de lokale economie. Onze fractie was aanwezig bij één van de drie informatie- en inspreekavonden over de ontwerp-Cultuurvisie. D66 Renkum vindt het een prima actie van de wethouder om de visie en opmerkingen van kunstenaars en de diverse organisaties ook goed te horen. Wij hopen dat het college snel met een aangepaste Cultuurvisie komt en de fractie is blij te lezen in de begroting dat voor het jaar 2023 een bedrag van 100.000 euro wordt gereserveerd voor uitvoering van de Cultuurvisie. Wat ons betreft blijft ook voor de daaropvolgende jaren het nodige budget voor kunst en cultuur beschikbaar. Daarbij hebben wij het college
meegegeven dat wat ons betreft kunst en cultuur én toerisme niet teveel met elkaar vervlochten moeten worden. Het zijn onderwerpen die elkaar beïnvloeden, maar die elk over eigen beleid en de bijbehorende financiën dienen te beschikken.