Actie voor goed OV!

Een goed OV! - Beeld: Hanneke Mijnhart

Gooi het OV niet onder de bus!
Op 15 maart zijn er provinciale statenverkiezingen. Eén van de taken van de Provincie is goed openbaar vervoer. Op 9 maart organiseerde D66 Raadslid Hanneke Mijnhart samen met wethouder Marinka Mulder een Renkumse OV-bijeenkomst. Daar kon iedereen die dat wilde in gesprek met kandidaat-statenleden.

D66-raadslid Hanneke Mijnhart: “Het openbaar vervoer is belangrijk voor ons allemaal. Of het nou gaat om werk, school, ontmoeting en het bereiken van gezondheidszorg en voorzieningen. Juist in onze dorpen zijn veel inwoners afhankelijk van de bus. Daarom organiseren we dat kandidaat-statenleden in gesprek kunnen met inwoners. Wij laten hen horen hoe belangrijk goed openbaar vervoer is en de statenleden kunnen hun standpunten toelichten.”

De bijeenkomst vond plaats op het bordes van het gemeentehuis. Bijna alle partijen waren vertegenwoordigd aanwezig. Ook kwamen veel inwoners met spandoeken en borden om hun stem te laten horen!

Hopelijk knopen alle kandidaat-statenleden goed in hun oren, hoe belangrijk een goed OV voor iedereen is!

Buurtbus - Beeld: Dick van de Meer