Rozemarijn van Spaendonck

Rozemarijn van Spaendonck - Beeld: Peter van Norden

Met mijn rechtenstudenten praat ik vaak over wat een eerlijke en goede samenleving is. Waar iemands wieg staat, bepaalt in hoge mate welke kansen iemand krijgt, ook in onze gemeente. Het is daarom belangrijk te kunnen opgroeien in een veilige buurt, naar een goede school te kunnen gaan en de juiste zorg en hulpverlening te krijgen als het tegenzit in het leven. Zo zorgen we dat mensen in vrijheid kunnen leven en niet buiten de boot vallen. Als commissielid wil ik daaraan mijn steentje bijdragen.

  • 33 jaar
  • Oosterbeek
  • Zij/haar

Als kind groeide ik op in Oosterbeek. Voor mijn studie rechten verhuisde ik naar Utrecht. Daar zat ik in het bestuur van de Jonge Democraten en was ik actief voor D66, onder andere in de werkgroep Openbare Orde en Veiligheid. In mijn contact met de Utrechtse raadsleden zag ik met welke belangrijke vraagstukken zij zich bezighielden en hoe zij een verschil voor mensen konden maken. Nu ik weer in Oosterbeek woon, wil ik mij graag op die manier voor onze gemeente inzetten. Om die reden stel ik mij kandidaat als gemeenteraadslid in de Gemeente Renkum.    

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Hemelse Berg. Ik vind het heerlijk om met de hond door het glooiende landschap en langs de watertjes te lopen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

In zo’n fijne gemeente als de onze wil iedereen wonen! Het vergroten van kansen op de woningmarkt voor starters zoals mijzelf, maar ook voor doorstromers zoals mijn ouders is voor mij een topprioriteit. 

Wat betekent D66 voor jou?

D66 staat voor mij voor constructief problemen oplossen, waarbij de noden en wensen van mensen niet uit het oog mag worden verloren.