Arjan de Wit

Beeld: eigen foto

Arjan de Wit (hij/hem) is penningmeester in het landelijk bestuur van PRIDE66.

  • Hij/hem

Arjan is bestuurslid sinds de oprichting van PRIDE66 (toen nog GAY66) in 2013. In het dagelijks leven is hij leraar in het voortgezet speciaal onderwijs.