Inleiding

Er is met veel enthousiasme en energie aan dit verkiezingsprogramma gewerkt. Het is gemaakt samen met leden van D66, inwoners, verenigingen, experts en bedrijven. Er zijn thema en discussieavonden gehouden, digitaal en fysiek. Uiteindelijk hebben de leden van D66 het laatste concept bewerkt, door te stemmen over voorstellen met aanpassingen (amendementen). Daarna is het aangepaste programma democratisch vastgesteld.

Speerpunten

In het programma staat wat D66 wil bereiken en hoe we dat willen doen. Dit delen we graag met u. Het programma kan u helpen om uw keuze voor uw stem op D66 te bepalen. In dit programma staan onze ideeën en keuzes met lef, voor een goed leven nu, en met ruimte voor een volgende generatie. Laat uw stem horen. Elke stem telt mee.

Het klimaat op 1 ! Veel Noord-Hollanders maken zich terecht zorgen over de gevolgen van het veranderende klimaat. Samen met al deze Noord-Hollanders gaat D66 de strijd aan tegen klimaatverandering. In dit hoofdstuk vindt u wind en zonne-energie, maar ook standpunten over waterstof, snel en slim opladen of energiecorporaties.
Groen van iedereen Door de stikstofcrisis staat de natuur onder druk en stagneert de bouw van woningen en infrastructuur. We moeten scherpe keuzes maken om Noord-Holland weer van het slot te halen. We moeten meer investeren in biodiversiteit, bodemkwaliteit, schoon water en natuur. Ook is de huidige wijze waarop voedsel wordt geproduceerd niet langer houdbaar. D66 wil dat boeren natuurinclusief en diervriendelijker gaan produceren. In dit hoofdstuk vindt u dus natuur, stikstof en landschap. Meer biodiversiteit, de toekomst van onze landbouw, schoon water en frisse lucht.
Banen van de toekomst Ondernemers zijn belangrijk voor de economie en werkgelegenheid, maar vervullen ook een sleutelrol bij maatschappelijke veranderingen als de energietransitie, de woningbouwopgave, de verandering van het voedselsysteem en de omslag naar een circulaire economie. Duurzaam ondernemerschap moeten we daarom koesteren en stimuleren. In dit hoofdstuk leest u over economie en arbeidsmarkt, groene havens en campusvorming.
Slimme steden, sterke kernen Het woningtekort raakt alle Noord-Hollanders. Teveel mensen in onze provincie kunnen geen passende woning vinden. In steden stijgen de prijzen naar grote hoogtes, terwijl in dorpen veel starters geen eerste huis kunnen bemachtigen, door gebrekkige doorstroom. De provincie moet als ruimtelijk regisseur een belangrijke rol spelen in het oplossen van het woningtekort. Daarom wil D66 dat de provincie meer regie naar zich toe trekt en de woningbouw zo versnelt. Daarnaast staat voor D66 de kwaliteit van wonen voorop. Zowel in een duurzame woning als een fijne leefomgeving met bijvoorbeeld groen dichtbij huis om van te genieten. Kijk in dit hoofdstuk voor standpunten en plannen over wonen, huren, duurzaam bouwen, over de fiets en het openbaar vervoer, of over de toekomst van luchtvaart en leefbaarheid.
Betrouwbaar besturen De inwoner staat centraal in alles wat we doen. Daar doen we het voor en dat staat voor D66 voorop. In dit hoofdstuk staat alles over meedoen (participatie), Europese samenwerking in de regio, maar ook integriteit, diversiteit en inclusie in onze provincie vinden we belangrijk.
Ruimte voor ontspanning Ontspanning, rust en onthaasting is belangrijk voor de gezondheid en het geluk van onze inwoners. Zij moeten ruimte hebben om bijvoorbeeld te sporten, te wandelen, te dansen op een festival, of de hond uit te laten en te genieten van cultuur en erfgoed. Daarnaast is toerisme een belangrijke economische sector in Noord-Holland. Ook is het belangrijk dat het besteden van de vrije tijd op een zo duurzame manier gebeurt. Het is essentieel dat er meer ruimte komt voor recreatie en ontspanning, in het groen, in de stad en op het water. D66 wil dat iedere inwoner binnen 10 minuten (lopend of op de fiets) in het groen is. Om Noord-Holland aantrekkelijk te maken en te houden voor inwoners en bezoekers is cultuur van groot belang. De provincie beschermt het landschap en investeert in het onderhouden en herbestemmen van cultureel en industrieel erfgoed. Lees hier dus over vrije tijd, recreatie en toerisme. cultuur en erfgoed in onze provincie.

Veel leesplezier!

Schroom niet contact op te nemen met D66 Noord-Holland bij vragen of met suggesties.
We willen iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan dit programma. We zijn trots op alle energie, ideeën en expertise die naar voren is gekomen. Samen hebben we er het beste verkiezingsprogramma van gemaakt. Dat geeft vertrouwen in de toekomst.

Namens de verkiezingsprogrammacommissie,
Joost Koomen, voorzitter