D66 richtingwijzers

In het verkiezingsprogramma beschrijven wij de belangrijkste provinciale opgaven en concrete oplossingsrichtingen voor de vraagstukken waar we de komende jaren met elkaar voor staan. De dagelijkse praktijk van het werk in de Provinciale Staten is gevarieerder dan wij nu kunnen voorspellen. Daar zijn ongetwijfeld vraagstukken bij die in het programma beperkt of zelfs geheel niet aan de orde komen. De vijf richtingwijzers van D66 zijn onze handvatten om op elk bestuursniveau tot een sociaal-liberale oplossing van vraagstukken te komen.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van
mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme
tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw
zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid
deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen
ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering
ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij
aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen
doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de
overheid kan doen.
Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met
respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om
ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons
en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het
uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen
dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud,
maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd
wordt
Beloon prestatie en deel de welvaart Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn
verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat
voor die verschillen. Wij streven naar economische
zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat
mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning
verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving
waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen
te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan
ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart
met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen
meedoen in het maatschappelijk en economisch proces,
want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die
zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
Denk en handel internationaal Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren
met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele
wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen
we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in
deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer
ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en
economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld
met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij
steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten.
Koester de grondrechten en gedeelde waarden De fundamentele waarden van onze samenleving zijn
vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens,
ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid,
gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit,
geweldloze oplossing van belangenconflicten en een
respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming
en uiting, inclusief respect voor onze democratische
rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden
zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij
beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.