Provinciale Statenverkiezingen

Alles over #PS2023

Deelnamebesluit en profielen

Tijdens de algemene regionale (leden-)vergadering (ARV) van 26 januari 2022 is het deelnamebesluit voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 gepresenteerd. Deze is na afloop, via een digitale stemming, door de leden goedgekeurd. Tegelijkertijd met het deelnamebesluit zijn ook profielen voor de lijsttrekker en de overige kandidaten  voor de Provinciale Statenverkiezingen vastgesteld.

Verkiezingsprogrammma-commissie

Ook is de verkiezingsprogrammacommissie onder leiding van Joost Koomen ingesteld. Deze bestaat naast Joost uit de politiek secretaris van D66 Noord-Holland, de lijsttrekker en Patrick Slaman. Het concept-verkiezingsprogramma is besproken en door de leden geamendeerd op 3 december 2022 in een ARV. Publicatie van de definitieve tekst volgt zsm.

Kandidatenlijst

In april 2022 is de procedure voor de verkiezing van de lijsttrekker gestart. Tijdens de ARV van 25 juni is de lijstadviescommissie (LAC) gepresenteerd en daarna door de leden ingesteld. Daarna is de procedure voor de samenstellen van overige kandidaten voor de lijst van start gegaan. Na de interne stemming is de kandidatenlijst op de ARV op 3 december 2022 gepresenteerd.

Gedeputeerde advies-commissie

Op 3 december is op de ARV een voorstel voor het instellen van een gedeputeerde adviescommissie (GAC) aan de leden voorgesteld. Hierover is digitaal via MijnD66 gestemd door de leden.

Verkiezingsevaluatie-commissie

Van elke verkiezing en de daarbij behorende voorbereiding en afronding kan je van leren. Daarom hebben de leden van D66 Noord-Holland een evaluatiecommissie voor de verkiezingen (VEC) ingesteld. Weet jij iets wat beter kan en wil je dit laten weten aan de commissie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Dan zal de commissie contact met je opnemen.