Wist u dat?

Beeld: ConnyvS

Wist u dat Noord-Holland in 2027 een van de meest biodiverse en natuurrijke provincies van Nederland is?

NNN

D66 wil dat in 2027 het Natuurnetwerk Nederland (NNN) volgens de afgesproken grenzen en kwaliteit is gerealiseerd. Uitgangspunt is dat deze gebieden ook natuurgebieden blijven. Zo kunnen we blijven investeren in kwalitatief groen en zo de systemen in deze gebieden laten herstellen. Samen met WaterNatuurlijk willen we dat de waterschappen natuurvriendelijke oevers laten aanleggen, en boeren stimuleren om akkerranden kruidenrijk in te zaaien. In dit soort bufferzones kan de natuur weer zijn gang gaan (rewilding) wat o.a. bijdraagt aan het vergroten van het leefgebied van unieke weidevogels in Noord-Holland. 

Het IJsselmeer- en Markermeergebied, de Waddenzee en het Eem- en Gooimeer zijn niet alleen fijne recreatiegebieden; ook zijn het unieke en belangrijke natuurgebieden voor uiteenlopende vogelsoorten en andere dieren. Dat maakt deze gebieden ook kwetsbaar. Daarom zet D66 zich in voor een goede balans tussen recreatie en natuur. Zo behouden we de ecosystemen en groeit de biodiversiteit van deze gebieden. 

#D66 #NoordHolland #Klimaatbeleid #NNN #Biodiversiteit #PS2023 #Waterschappen #Waternatuurlijk #StemVooruit #StemD66 #StemWaterNatuurlijk