Zorgen over gemeenten, samenwerken nodig

De provincie let op de kwaliteit van het openbaar bestuur van gemeenten en samenwerkende regio’s. Provinciale Staten ontvingen onlangs daarover een brief van gedeputeerde Ilse Zaal.

Zorgen over gemeenten

Het wordt voor gemeenten en regio’s steeds lastiger om hun taken voor de inwoners goed uit te voeren. Het college vindt dit zorgelijk omdat veel maatschappelijke opgaven vragen om sterke gemeenten én sterke regio’s.

Diverse ontwikkelingen tegelijk

Lees hier verder over waarom de provincie zich zorgen maakt over het functioneren van de gemeentelijke en regionale overheden.