De Waddenzee op gelijke hoogte met overheid en bedrijven

Nina Sophie Vroom had niet gedacht dat haar maidenspeech over het Waddenfonds zou gaan. Maar daarmee viel alles op z’n plek op 30 mei 2023. Ze heeft een speciale band met de zee en met name de Wadden.

Nina Sophie Vroom - Beeld: ConnyvS

Een band met de zee

Nina stamt af van walvisjagers, haar overgrootvader voer over de zee om Paaseiland ‘te ontdekken’, haar ene oma groeide op het water in een Fries skûtsje, de ander op een Waddeneiland. Familie op Terschelling, op Schiermonnikoog en op Aruba is omringd door de zee. Haar enthousiasme voor de zee inspireert de Staten.
 
Maar momenteel gaat het slecht met de Waddenzee. Er zijn minder trek- en broedvogels, de zee is steeds leger, en zeegrasvelden zijn verdwenen. De Waddenzee is bijna een woestijn geworden. D66 is van mening dat het qua bescherming onvoldoende geregeld, ondanks de inspanningen en de doelstellingen van het Waddenfonds. De bestuurlijke spaghetti draait de Waddenzee de nek om.

Beeld: ConnyvS

Rechtspersoon Waddenzee

Daarom werkt D66 landelijk aan initiatiefwetgeving om van de Waddenzee een rechtspersoonlijkheid te maken. Met een bestuur die opkomt voor haar belangen. Hiermee volgen we de adviezen van vele experts en onderzoekers en ervaringen in het buitenland.
 
Door de Waddenzee een rechtspersoonlijkheid te geven kan de zee op ooghoogte komen van de overheid en bedrijven. En dan pas krijg je het goede gesprek en voorkom je juridische moeilijkheden achteraf. Dat is waar het D66 om gaat.
 
Als een van de drie waddenprovincies gaat het ook om onze Noord-Hollandse natuur. Onze zee. Daarom heeft Nina Sophie gelijk op haar eerste vergadering als Statenlid, samen met de partij voor de dieren, een voorstel ingediend die het college verzoekt om zich positief op te stellen naar het schenken van rechtspersoonlijkheid aan de Waddenzee. De motie is aangehouden tot na het houden van een provinciale expert-sessie over dit onderwerp.

Nina Sophie Vroom - Beeld: KanikFotografie