Innovatiefestival Noord-Holland

Provincie ondersteunt MKB op meerdere terreinen

Werkfestival

Op donderdag 27 oktober organiseerde de provincie Noord-Holland een Innovatiefestival Noord-Holland voor bedrijven in Haarlem.

Er heerste op het eveneent een ontspannen festival-achtige sfeer. In de voormalige gevangenis De Koepel werden ondernemers en beleidsmakers geïnspireerd én geïnformeerd over innovaties en mogelijkheden. Werken & Ontwikkelen ontbrak uiteraard niet.
Ilse Zaal, gedeputeerde van initiatiefnemer/organisator provincie Noord-Holland: “Veel innovaties gaan momenteel zó snel, dat het voor ons als provincie bijna niet bij te houden is. Terwijl we dat wel graag willen. Op dit festival kunnen we van en met elkaar leren en kijken waar we elkaar praktisch verder kunnen helpen.”
Meer lezen? Kijk dan op de website van Goede Zaken.

Innovatief midden- en kleinbedrijf

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de motor van de Noord-Hollandse economie. Het mkb is verantwoordelijk voor een groot deel van de omzet in het bedrijfsleven en biedt volop werkgelegenheid. Het mkb is ook de kraamkamer van vele innovatieve producten en processen. Om meer (duurzame) innovaties binnen het mkb te stimuleren helpt de provincie bij het wegnemen van (financiële) knelpunten. De provincie draagt zo bij aan een duurzame economie en aan een gezond en innovatief bedrijfsleven in Noord-Holland.

Programma investeringsgereed innovatief MKB (PIMNH)

PIMNH bestaat in 2022 al 5 jaar. De afgelopen jaren heeft PIM ruim 600 ondernemers gesteund en werd ruim € 133 miljoen aan financiering opgehaald.
Het is een regeling voor bedrijven met innovatieve of duurzame plannen en op zoek naar financiering. PIM Noord-Holland helpt met financieringsvragen, maatwerkadvies, masterclasses en voorlichtingsbijeenkomsten. Het Programma Investeringsgereed innovatief MKB, kortweg PIM Noord-Holland, wordt in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerd door KplusV, Haarlemvalley en ACE mkb’ers. Ook de gemeente Amsterdam heeft zich hierbij aangesloten.

Gedeputeerde Ilse Zaal: “Dit programma met financiële middelen maakt het mogelijk dat wij ondernemers kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun duurzame en innovatieve plannen.”