Afscheid van 2 sterke vrouwen en meneer ‘fiets’

Naast dat we binnenkort nieuwe Statenleden zullen verwelkomen in de partij, nemen we in maart afscheid van een aantal mensen. Dit is afhankelijk van het aantal zetels dat we behalen, maar er zijn ook mensen die vrijwillig niet meer door gaan. Arja Kapitein en Linde Gonggrijp maken plaats voor nieuwe gezichten in de fractie. D66 is dankbaar voor de gedegen bijdrage die zij allebei aan het provinciaal bestuur hebben geleverd. We blikken terug op de afgelopen 4 jaar, en zijn benieuwd naar de ervaringen die zij hebben opgedaan, en wat zij in de toekomst nog hopen te zien van D66.
Update 5 april 2023: Afscheidsinterview Marcel Steeman toegevoegd.

Linde Gonggrijp

Linde Gonggrijp is op 18 mei 2020 in de online Provinciale Statenvergadering geïnstalleerd als Statenlid voor D66. Zij is lid van de commissie NLG en woordvoerder water, toerisme & recreatie, gezondheid & milieu. Daarnaast is zij in de commissie EFB woordvoerder arbeidsmarkt & onderwijs en economie. Verder is zij vicevoorzitter/penningmeester van de Stichting Fractieondersteuning en eerste aanspreekpunt voor de regio Gooi- en Vechtstreek en Amsterdam-Oost.

Arja Kapitein

Arja is sinds 2019 Statenlid en woordvoerder landbouw & visserij (tot 1-10-22), grondbeleid, dierenwelzijn, financiën en bestuur. Daarnaast is zij lid van de werkgroep burgerparticipatie en lid van de rekeningencommissie. Arja is toen opnieuw kandidaat voor Provinciale Staten geworden omdat het werk nog lang niet af is. Arja is opgegroeid in West-Friesland en woont in Wognum. Opgeleid als levensmiddelentechnoloog in Wageningen, ervaring opgedaan in bedrijfsleven en overheid, is ze nu zelfstandig adviseur voor transitie en verandertrajecten.

Marcel Steeman

UPDATE
Helaas is de verkiezingsuitslag zodanig dat we ook afscheid nemen van Marcel. Hij is sinds 2019 Statenlid en woordvoerder mobiliteit en bereikbaarheid geweest. Bekend om zijn inzet voor duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid voor alle deelnemers. Daarnaast was hij voorzitter van de commissie RWK.

Beeld: D66