Julian Talma

Julian Talma - Beeld: JT

Over Julian

  • 21 jaar
  • Drachten
  • Amsterdam
  • Hij/hem

Julian studeert geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is actief bij de Jonge Democraten. Daarnaast ondersteunt hij de D66-fractie in Amsterdam-Noord en is trainer bij Remind Learning. Julian wil niet aan de zijlijn staan omdat de uitdagingen van deze tijd grote effecten zullen hebben op de levens van zijn generatie. Daarom is hij kandidaat voor D66 bij de Provinciale Statenverkiezingen.

We staan voor grote uitdagingen. Ook vanuit de provincie kunnen we niet langer wachten met oplossingen voor het klimaatprobleem, de wooncrisis in alle lagen van de samenleving en de stikstofproblematiek. We moeten als politiek keuzes maken. Keuzes, die vooral voor ónze generatie zeer belangrijk zullen zijn. Hoe zorgen we ervoor dat iemand die nu geboren wordt over vijftig jaar nog steeds in een fijne wereld woont?

Jong en oud moeten samen keuzes maken

De interesse van jongeren in lokale politiek is niet groot. De opkomst bij de verkiezingen is helaas laag is. Ook voor de Provinciale Staten is dat niet anders. De meeste mensen van mijn leeftijd weten niet eens wat de provincie doet! Dat is logisch. De provinciale politiek is nog steeds niet altijd even zichtbaar en een echt jongerengeluid ontbreekt.
 
Dat wil ik veranderen! Als Statenlid wil ik het gesprek aan (blijven) gaan met jongeren. Ik wil laten dat wij wél impact kunnen maken, door het gewoon te doen. Maar ook dat jongeren zich gaan herkennen in de provinciale politiek, omdat er iemand zit die hén vertegenwoordigt. Met een progressieve stem wil ik het geluid van jongeren luid door de provinciale politiek laten klinken.
 
Dit moeten we vooral samen doen. Jong én oud. Laten we bijvoorbeeld de kennis en kunde van ons jongeren inzetten om de problemen van nu op te lossen. Ook in de provincie kan dit door banden met onderwijsinstellingen aan te halen, van middelbare scholen en mbo tot universiteiten, en studenten te vragen om na te denken over creatieve en innovatieve manieren om, bijvoorbeeld, efficiënt groene energie op te wekken. Op deze manier benutten we niet alleen de (kennis)kansen die er zijn, maar binden we jongeren ook aan provinciale politiek.
 
We moeten stevige keuzes maken de komende jaren. Ik wil die uitdaging aangaan en samen kiezen voor een progressief, groen en kansrijk Noord-Holland. Voor de toekomst van ons allemaal.

Elke jongere kent de provincie Allereerst wil ik dat elke jongere in Noord-Holland over vier jaar weet wat er in het provinciaal bestuur speelt en dat zij zich vertegenwoordigd voelen door de politiek.
Beter duurzaam vervoer, ook ’s nachts Ten tweede ga ik me kéihard inzetten voor goede fiets- en OV-verbindingen, zodat iedereen zich fatsoenlijk door de provincie kan verplaatsen, op een duurzame manier, overdag, maar ook ’s nachts.
Next generation Tot slot wil ik er scherp op zijn dat we in de provincie bij elke beslissing niet alleen afwegen of het op dát moment de beste keuze is, maar daarnaast altijd stilstaan bij wat het voor jongeren en de generaties na ons gaat betekenen. We moeten voorzichtig met de ruimte, de natuur en het klimaat.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij een partij waar altijd ruimte voor discussie is. We hebben mensen die wat linkser georiënteerd zijn, en mensen die wat rechtser georiënteerd zijn. Maar door samen goede discussies te voeren komen we altijd uit bij de gouden middenweg en staan we toch samen voor wat volgens ons het beste is voor ons land. Dat vind ik fijn.

Je favoriete boek

Ik ben een groot fan van de boeken van Stephen King. Zeker als ik even heerlijk wil ontspannen. Bijvoorbeeld in de vakanties pak ik heel graag zijn boeken erbij. Laatst heb ik me verder volop ondergedompeld in Griekse mythologie met de Mythos-serie van Stephen Fry en met betrekking tot non-fictie vind ik de boeken van Rutger Bregman heel inspirerend…