Dirk van Leeuwen

Dirk van Leeuwen - Beeld: D66

Over Dirk

  • 40 jaar
  • Amsterdam

Mijn jeugd bracht ik door in de Zaanstreek, Alkmaar en Amsterdam, waar ik nu woon, in Zuid. Ik ben actief voor de politiek in mijn stadsdeel en via mijn werk heb ik ervaring met de grote beleidsdossiers. Ook voor het provinciaal bestuur zijn de klimaatverandering en het woningentekort de hoogste prioriteit.

Veilig meedoen in een duurzame samenleving Iedereen moet kunnen meedoen. Dat vergt veilige fietsroutes naar school en werk. Een rijke schooldag begin met een veilige reis naar school.
Openbaar vervoer als alternatief voor de auto Het openbaar vervoer moet beter, duurzamer en betaalbaar voor iedereen om echt een alternatief voor de auto te zijn.
Duurzaam financieel beleid Voor de grote transities in deze tijd is veel geld nodig. Een crisis oplossen kost geld. Voor het onderhoud van de provinciale infrastructuur is ook geld nodig. De financiële ruimte is beperkt en de uitdagingen groot. Dat vergt een solide financieel beleid.

Wat betekent D66 voor jou?

Ik voel me thuis bij D66 in ons geloof in de eigen kracht van mensen. Iedereen moet kunnen meedoen – op een duurzame manier. Participatie moet toekomstbestendig kunnen.

Lievelingsplek in Noord-Holland

Het open landschap van Noord-Holland is prachtig, bijvoorbeeld de polders bij Zaanstad en rond het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Daarom ben ik voorstander van het open houden van het landschap en zo veel mogelijk alleen bouwen in het nu al stedelijk gebied. Dan blijft het mogelijk om zo naar het open landschap te fietsen.