Dennis Drenth

Dennis Drenth - Beeld: DD

Over Dennis

  • 40 jaar
  • Amsterdam
  • Hij/hem

Dennis werkt graag in de politieke luwte en met een lange termijn visie aan de ontwikkeling van de regio. Als verbinder van de verschillende bestuurslagen maakt het provinciebestuur het verschil in beleid en toekomst. Ik zorg voor verankering van het D66 gedachtengoed in de strategie.