Politiek secretaris

Chris de Koning - Beeld: Chris de koning

Op de ledenvergadering (ARV) van 14 oktober 2023 is Chris de Koning door de leden gekozen als politiek secretaris D66 Noord-Holland

  • Amsterdam
  • Hij/hem

Chris was in 2022 wethouder in Den Helder en is momenteel o.a. actief als voorzitter van een stichting die een broedplaats voor kunstenaars beheert. Hij heeft na zijn studie economie bij verschillende organisaties gewerkt waar politiek-maatschappelijke thema’s een grote rol speelden. Zijn persoonlijke passie ligt bij het vraagstuk van de energietransitie. In die transitie speelt Noord-Holland een cruciale rol, bijvoorbeeld vanwege de strategische ligging voor de nieuwe windparken op zee en de ambitie om dé waterstof hub van Europa te worden.