Spreektekst Natuur en Milieu

Zonsopkomst in Nationaal Park De Biesbosch. - Zonsopkomst in Nationaal Park De Biesbosch - Beeld: Adobe Stock

Voorzitter,
 
Ik kan kort zijn: we zijn blij met het voorstel dat er ligt, juist omdat Natuur de basis is van ons bestaan. En we gaan hard aan het werk met alle Brabanders om onze mooie natuur blijvend te verbeteren.

Samen staan we sterk

Daarom is het goed om in het beleidskader te lezen dat het verbeteren van de natuur niet alleen een zaak van de overheid is. D66 vindt ook dat de samenwerking tussen de verschillende partijen noodzakelijk is. Omdat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de basis van ons bestaan. En dat doet ertoe. Want tijdens de lockdowns hebben we allemaal gemerkt hoe fijn het is om naar buiten te gaan en te wandelen en fietsen in het groen.

Natuur hoort overal

Maar natuur is niet alleen iets van het buitengebied. Juist ook in de steden zijn groen, bomen en biodiversiteit voor ons van mensen van groot belang! Het is dus zaak om ook de gemeenten en dan met name de grotere en haar inwoners meer te betrekken bij het onderwerp Natuur. Zeker nu er nog veel gebouwd moet worden, is er de kans om ruimte voor Natuur te maken.

We dragen geen water naar de zee, maar keren het tij

Naast de samenwerking met vele partijen en de belangen van het platteland en de stad, heeft Natuur ook te maken met belangen als wonen, mobiliteit en economie. We moeten Natuur dus ook in die samenhang bezien. Dit komt tot goed tot uiting in de geschetste pijler van Brabant inclusief.

Wat ons nog wel zorgen baart is dat in Nederland, en ook in Brabant, de staat van de natuur nog altijd achteruitgaat, ondanks de inzet die we nu plegen. Oplossingen lijken dan misschien op water naar de zee dragen, maar dat is nu juist niet wat we willen. Daarom zetten we alle zeilen bij om het tij te keren en onze natuur te verbeteren. We hopen dat dit beleidskader voldoende inhoudt om onze ambities waar te maken.

We komen NU in actie

Daarom ondersteunen we het besluit van het college om niet te wachten op de plannen uit Den Haag, zoals door de Commissie Mer aanbeveelt. Als het dan toch noodzakelijk is om het beleidsplannen aan te passen, gaan we daar zorgvuldig mee om.

Tot zover voorzitter