Spreektekst Economie en Internationalisering

Beeld: Beeldbank D66

Voorzitter,

Op schema

Onze fractie is blij te vernemen, uit de voortgangsrapportage over het programmeringsdocument Economie, Kennis en Talentontwikkeling 2022 dat we op schema zitten met de realisatie van de uitvoering van alle uitvoeringsagenda’s. Dat is zeker een compliment waard; goed om te zien dat we dit hebben kunnen bereiken ondanks alle problematiek die door de coronamaatregelen zijn ontstaan.

Zorgen

Maar helaas zitten we weer in een volgende crisis. Een crisis door de oorlog in Oekraïne is ontstaan. Wanneer deze crisis eindigt weet niemand. Desondanks blijft onze economie wel groeien. Met de winstgevendheid van de meeste bedrijven gaat het ook goed. Daarentegen neemt de koopkracht van de burgers met een rap tempo af. We zitten op dit moment met een inflatie van 12%! Er dreigen schrijnende situaties te ontstaan voor veel mensen die hierdoor hun energierekening niet meer kunnen betalen en nauwelijks kunnen rondkomen.

Ondanks een heel lage werkloosheid neemt de armoede hierdoor toe in Nederland. Als er niet snel maatregelen worden genomen zullen veel meer werkende burgers werkend armer worden. Of we lopen het risico dat veel burgers met kennis en talent onze regio gaan verlaten om ergens anders meer te kunnen verdienen en betere levensomstandigheden te krijgen.

Het vertrouwen in politiek en overheid zal hierdoor nog meer afnemen. Mensen zullen minder uitgeven en op allerlei voorzieningen bezuinigen die eigenlijk onmisbaar zijn voor een gezonde manier van leven. De gevolgen hiervan zullen een negatieve effect op de economische groei hebben en uiteindelijk zal dit snel leiden tot een economische crisis.

Door de uitvoeringsagenda behaalde goede resultaten tot nu kunnen dan snel verdampen.

Acties GS

Voorzitter,

Onze fractie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en wil graag van GS weten wat GS gaat doen i.o.m. de bedrijven- en partners om dit soort ontwikkelingen te voorkomen? Wat voor maatregelen gaat GS nemen samen met het bedrijfsleven in onze regio aanwezige kennis en talent te behouden die  we nu hard nodig hebben voor een toekomstbestendige en duurzame economie