Leisure Ontwikkel Fonds

Oordeelsvormend, spreektekst Bettine van Boxel

Voorzitter,

Uit de evaluatie van het Leisure Ontwikkeling Fonds van mei 2021, bleek dat er een aantal verbeterpunten mogelijk is. Op 20 december jl. hebben we al eerder kennisgenomen van de brief van GS dat een aantal aanbevelingen is overgenomen:

  • hierdoor kunnen meer projecten in aanmerking komen voor een lening uit het fonds;
  • het bedrag dat geleend kan worden is verruimd;
  • ontwikkelkosten kunnen nu ook mee worden gefinancierd;
  • de bekendheid van het fonds wordt vergroot.

De fractie van D66 heeft in de bijdrage op de Statendag van 21 januari 2022 al laten weten deze aanpassingen toe te juichen, omdat hierdoor het LOF toegankelijker wordt. Zo kunnen we meer aanvragen ontvangen en toewijzen.

Wij vinden dat deze ontwikkelingen goed zijn voor het toerisme, zeker omdat deze sector nog herstellende is van de coronapandemie. Dat is goed voor bezoekers van Brabant, maar vooral ook voor de Brabanders zelf die hun vrije tijd in eigen provincie kunnen doorbrengen.

Tot zover.

Bettine van Boxel