Voorwoord
Geert Wiers

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Voorwoord van onze lijsttrekker

Vier jaar geleden presenteerde D66 Moerdijk zich als nieuwe partij in de gemeente Moerdijk. 
Ik heb u toen opgeroepen te stemmen. U heeft gestemd en dat resulteerde in een raadszetel voor onze partij. Deze zetel heb ik mogen invullen. In mijn werk als raadslid ben ik sterk gesteund door onze burgerleden: naast de vaste krachten Ine Kuijpers en Ton van Hoof waren dat gedurende de afgelopen jaren nog zeven anderen. Ik kan hen niet genoeg bedanken voor die steun.
Nu staan we voor de volgende verkiezingen en bieden we u het verkiezingsprogramma voor de periode 2022 tot 2026 aan.
D66 Moerdijk kiest voor de campagneslogan die D66 ook gebruikte voor de Tweede Kamerverkiezingen. Die slogan geeft goed de kern weer van waar D66 voor staat: Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Laat iedereen vrij

D66 gaat uit van de kracht van mensen. Onze inwoners hebben vaak andere ideeën dan bestuurders. Ideeën die vaak beter blijken te werken, omdat ze zijn gebaseerd op praktijkervaringen. D66 wil die initiatieven ondersteunen.

Maar niemand vallen

Daarnaast weten we dat er mensen zijn die hulp nodig hebben om weer oplossingen voor hun problemen te kunnen zien. Het geven van die hulp ziet D66 als een hoofdtaak van het gemeentebestuur.
D66 zal zich blijven inzetten voor het beschermen van ons milieu, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van de wereld zoals wij die kennen. Problemen met CO2, stikstof en fijnstof spelen hoofdzakelijk een rol in Den Haag, maar ook in onze gemeente moeten we hieraan werken.
D66 blijft de partij van de scholing. Realiteit is dat we als gemeente weinig invloed op de scholen hebben. Dat wordt veel meer bepaald door de ouders die besluiten waar hun kinderen op school gaan. Toch is scholing belangrijk. Dat geldt voor de laaggeletterden, de vluchtelingen met een verblijfsvergunning en de arbeidsmigranten. Zonder een voldoende beheersing van de Nederlandse taal is het heel moeilijk om mee te kunnen doen in onze samenleving.
Ik heb hier deze raadsperiode een speerpunt van gemaakt en we zullen ons blijven inzetten voor meer en meer directe actie van de gemeente.

Speerpunten

Net als vorige keer wil ik u wijzen op de vijf uitgangspunten van D66. 
1 – Vertrouw op de eigen kracht van mensen
2 – Beloon prestatie en deel de welvaart
3 – Denk en handel internationaal
4 – Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
5 – Koester de grondrechten en gedeelde waarden
Als u in het programma uw aandachtspunt niet terugvindt dan kunt u aan de hand van deze uitgangspunten een goede inschatting van het standpunt van D66 Moerdijk maken.
Rest mij enkel u weer uit te nodigen om te gaan stemmen, nu op 14, 15 of 16 maart. En natuurlijk zal het ons verheugen als die stem op D66 zal zijn.