Yannick Nijsingh

Yannick Nijsingh - Wethouder Nijsingh Beeld: Ferry Floor

Sinds 2010 ben ik lid van D66. Ik heb mij destijds niet aangemeld door een specifieke gebeurtenis of door bijzonder politicus. Ik kon toen, en onverminderd nu, mij 100% vinden in de kernwaarden van de partij. Ik geloof erin dat een samenleving optimaal werkt als we zorgen dat iedereen mee kan doen en dat een ieder – binnen eigen kunnen en mogelijkheden – verantwoordelijkheid neemt voor haar of zijn leven en de mensen om je heen. Dan kan iedereen zich maximaal ontplooien.

  • 33 jaar
  • Wognum
  • Wognum

De gemeente Medemblik mist trots en durf. Er liggen heel veel kansen. Op het gebied van duurzaamheid, kunst en cultuur, erfgoed, het sociaal domein en recreatie. We moeten weer groot durven denken om stappen te maken. Stilstand is achteruitgang gaat wat mij betreft nu op voor de gemeente, ik zie veel kansen om dat te doorbreken.
Een voorbeeld is de gemeente – een deel ervan – te bebossen. Het rijk biedt geld en mogelijkheden om bossen aan te planten. Groen is goed voor veel zaken: bossen nemen co2 op, zorgt voor een gezonde leefomgeving en mensen die naast een bos wonen geven aan gelukkiger te zijn. Kunnen wij ons over 5 jaar de groenste gemeente van West-Friesland noemen?

1.    Sociaal domein op orde. Kappen met alle overbodige regels en kijken naar wat mensen echt nodig hebben. Daarbij altijd kijken naar wat mensen wel kunnen i.p.v. wat mensen door omstandigheden niet lukt. In Medemblik kunnen er grote stappen gemaakt worden!

2.    Eerlijk bestuur. Klink als een open deur maar ik zie te veel politici valse beloftes maken. ‘Dorp a krijgt een sporthal’, ‘dorp b een nieuw zwembad’ en ‘voor de hele gemeente gaat de OZB omlaag’. Natuurlijk zou ik dit allemaal willen en het liefst morgen maar het is niet haalbaar. Waarom niet? We hebben als gemeente – de komende 2 jaar – geen geld. Daarom moet de raad keuzes maken die dorpsbelangen overstijgen waardoor de gehele gemeente leefbaar blijft. Niet de populaire boodschap, ik denk wel de realistische.

3. Voorlopen in verduurzamen! We staan in Nederland in de top 5 meest welvarende landen van de wereld. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Ik wil dat we als gemeente kiezen voor een gemeente die voorop loopt in duurzaamheid. Niet omdat het moet van de Rijksoverheid of omdat het onze ‘ hobby’ is. Nee, omdat we dit gigantische probleem niet naar volgende generaties mogen doorschuiven. Wat ik daarbij belangrijk vindt is dat de kosten niet bij inwoners met een klein inkomen terecht komt, de kosten moeten eerlijk verdeeld worden.