Noah Sijben

Beeld: Noah Sijben

Noah Sijben (2003) is sinds september 2023 werkzaam als stagiair bij D66 Internationaal. Hij studeert European Studies aan de universiteit van Maastricht en zet zich al langere tijd in om D66 zowel lokaal als regionaal te versterken. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 droeg hij als campagneleider bij aan een zetelwinst in zijn gemeente. Daarnaast is hij penningmeester van de Jonge Democraten Limburg en heeft hij een passie voor grafische vormgeving en internationale politiek.

  • Helden / Aken
  • Hij/hem